Algemene voorwaarden


Introductie
Deze Website Standaard Voorwaarden en Condities geschreven op deze webpagina zullen uw gebruik van deze website beheren. Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden van deze website.
Minderjarigen of mensen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Annulerings- en restitutiebeleid
Als er een grondige reden is dat u niet met vakantie komt en daarom niet kunt deelnemen aan de excursie, dan zullen wij het betaalde excursiebedrag terugbetalen.
Bent u op Kreta en kunt u de excursie wegens ziekte of anders niet ervaren, dan wordt het bedrag terugbetaald na bewijs van deze omstandigheid.
Annuleringen zonder geldige reden worden niet geaccepteerd.
Als een excursie niet kan doorgaan vanwege weersomstandigheden of anderszins, dan wordt er naar een andere dag gezocht, indien niet mogelijk betaald bedrag wordt terugbetaald.

Intellectuele eigendomsrechten
Afgezien van de inhoud die u bezit, hebben Eye Travel-excursies en / of licentiegevers volgens deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze website bevat.
U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen
U bent specifiek beperkt tot al het volgende:
* publicatie van enig websitemateriaal in andere media;
* het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van enig websitemateriaal;
* publiekelijk uitvoeren en / of tonen van enig websitemateriaal;
* gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
* gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
* het gebruik van deze website in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
* zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
* gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.
Bepaalde delen van deze website zijn beperkt voor toegang door u en Eye Travel Excursions kan de toegang door u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud
In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent "Uw Inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Eye Travel Excursions een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.
Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Eye Travel Excursions behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving uw inhoud van deze website te verwijderen.

Geen garanties
Deze Website wordt aangeboden "zoals ze is", met alle fouten, en Eye Travel Excursions geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen Eye Travel Excursions, noch enige van haar functionarissen, directeurs en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor alles wat voortkomt uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Eye Travel-excursies, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige manier verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Schadeloosstelling
U vrijwaart hierbij in de ruimste zin Eye Travel-excursies van en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden
Eye Travel Excursions is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt.

Toewijzing
Eye Travel Excursions mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Eye Travel Excursions en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Griekenland en de Europese Unie, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken in Griekenland voor het oplossen van eventuele geschillen.

Facebook

MEMBERSHIPS & AWARDS

tripadvisorfame2019.png.jpg

Our App


 

Contact

Eye Travel Excursions Belgium
Floralienlaan
2610 Wilrijk - Antwerp
Belgium.
Cell +30 6943 831083

email: excursions@eye-travel.be

KBO 
number 0668879732

VAT number BE 0668.879.732

Eye Travel Excursions Greece
El. Venizelou Drapanos
70014 Hersonissos - Stalis
Crete, Greece.
Cell +30 6943 831083

email: excursions@eye-travel.gr

Chambre of Commerce
number 125300727000

VAT number 147586640

 

1039E 6061 0172401

 

© 2013 - 2023 Copyright. Eye Travel Excursions